Uw wil geschiede

uw wil geschiede
1. Werk, want de nacht zal komen
2. Machtig God, sterke Rots
3. Heiland, al een Herder leid ons
4. Als een hert, dat verlangt naar water (Tehillim)
Wil je wel geloven (Tehillim)
5. U alleen, U loven wij (Psalm 75: 1, 4 en 6
6. Bede
7. Volgen!
8. Ik wil zingen van mijn Heiland
9. Heer, ik kom tot U
10. ´k Heb gehoord van een stad
11. Peter on the sea
12. Geprezen zij de Heer (instrumentaal)
13. Verblijdt u in Jezus, uw Heer
14. Blijf met mij, Heer
15. Zet je voet maar op het water (Tehillim)
16. Ere zij aan de Koning
17. 't Is middernacht
18. Als ik Hem maar kenne
19. Ere zij aan God, de Vader