’t Morgenlicht is opgegaan

1. Kerst-intrada
2. De Lofzang van Maria
3. Dierb’re Heer Jezus
4. Hoe zal ik U ontvangen?
5. Een roze, fris ontloken
6. Heil’ge nacht, u groeten wij
7. In het duister van de nacht
8. Nu zijt wellekome
9. Zo lief had God de wereld
10. Stille nacht, heilige nacht
11. What Child is this?
12. Vredevorst
13. Jezus, door Uw komst op aard’
14. Vol van pracht
15. Herders, ik boodschap
16. Kom zo langverwachte Heiland
17. O, heil’ge nacht
18. In de kleine stad van Juda
19. De lofzang van Simeon
20. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
21. Engelkoren zongen van Gods glorie
Christelijk Mannenkoor Staphorst o.l.v. Peter Bos | Noortje van Middelkoop – panfluit | Lucas Kramer – tenor | Johan Bredewout – vleugel | Harm Hoeve – orgel